Menu
Obec Blšany u Loun
obecBlšany u Loun

Odpady

Výše úhrady místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se v obci Blšany u Loun řídí Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která nabyla účinnosti dne 1.1.2022.

Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.

Ohlašovací povinnost poplatníka je stanovena ve lhůtě 15 dnů od vzniku či zániku poplatkové povinnosti. 

Poplatník je povinnen uhradit poplatek za každé dílčí období, za které mu tato povinnost vznikla.

Rok 2024

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je stanoven na Kč 600,- za každou trvale hlášenou osobu v obci Blšany u Loun

nebo 

Kč 600,- za nemovitost (byt, rodinný dům, stavbu pro rodinnou rekreaci) v katastrálním územní obce Blšany u Loun, ve které není trvale hlášena žádná fyzická osoba - poplatníkem je v tomto případě vlastník nemovitosti.

Úřední deska - místní poplatek o odpadech

 

Seznam stanovišť popelnic pro třídění odpad

Seznam stanovišť tříděného odpadu Typ: XLSX dokument, Velikost: 17.62 kB

 

INFO zelený odpad + kontejner

info zelený odpad + kontejner

Typ: PDF dokument, Velikost: 224.34 kB

 

Pravidelné svozy v obci

svozy odpadu v obci Blšany u Loun

Typ: PDF dokument, Velikost: 108.05 kB

 

Analýza vzorku směsného komunálního odpadu

Fotodokumentace k analýze vzorku směsného komunálního odpadu

Typ: PDF dokument, Velikost: 479.6 kB

Analýza směsného komunální odpadu - zápis Typ: PDF dokument, Velikost: 5.97 MB

 

Informace občanům Obec Blšany u Loun o odpadech za rok 2023

Informace občanům Obec Blšany u Loun o odpadech za rok 2023 Typ: PDF dokument, Velikost: 1.06 MB

 

 

 

 

Užitečné informace

ikona

Partneři